కూకట్పల్లి లో ..

జనకెరటం జగన్మొహనం !!
కుకట్ పల్లె లొ కదిలినా
అనంత లొ కథంతొక్కినా
అది పైకెగిసిన నీ సమ్మొహనం

భగిరథ భవిత్వాన్ని
భుజ స్కందాల పైన
సువర్ణ తెలంగాణా కి
ఆశల ఆంద్రావని కి
అణువణువునా ఆనందం
పంచగలిగె ప్రజా నాయకా
ప్రణామ స్వాగతాంజలి !!

నీ కొసం నిరిక్షించే
నివెదన కు నిర్లిప్తత కు
తెర దించే కాలం కు
జనాభివందనం !!
జగన్ సేన పాదాభివందనం !!

10 Comments

Filed under Uncategorized

10 responses to “కూకట్పల్లి లో ..

  1. Balayya ki antha telivi ekkadidi…Nakka gadu emo thopu anukuntadu kaani..vaaniki antha scene ledani YSR chala sarlu prove chesindu

  2. I think this is not Balakrishna own decision to meet L.P. Nakka babu gaade Balayya baabu:) ni pampademo???Vaadiki Pampalsina Avasaram Emi vachindho??? clarity news kaavalante koddi kalam wait cheyyalemo..edo oka chetha plan vuntadhi deeni venakala.

  3. Lakshmi Parvati met Bali gaadu..http://www.sakshi.com/main/SportsDetailsNormal.aspx?catid=451457&Categoryid=14&subcatid=0whats cooking..Nakka babu gaadi kaalla kindaki neellu vastunnaaya?

  4. I was not aware of this..Otherwise I wud have gone there..

  5. RK

    sorry .. mistake corrected …thanks raja for the kavitha ..

  6. జనకెరటం జగన్మొహనం !!కుకట్ పల్లె లొ కదిలినాఅనంత లొ కథంతొక్కినాఅది పైకెగిసిన నీ సమ్మొహనంభగిరథ భవిత్వాన్నిభుజ స్కందాల పైనసువర్ణ తెలంగాణా కిఆశల ఆంద్రావని కిఅణువణువునా ఆనందంపంచగలిగె ప్రజా నాయకాప్రణామ స్వాగతాంజలి !!నీ కొసం నిరిక్షించేనివెదన కు నిర్లిప్తత కుతెర దించే కాలం కుజనాభివందనం !!జగన్ సేన పాదాభివందనం !!

  7. RK, check the video is not jagan in kukatpalli ..

  8. heading of the post ki content ki madhya edo disparity unnattndi RK ji?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s