ఉదయించే సూర్యుడిని ఆపలేరు.

పులివెందులలో గర్జించిన షర్మిల
జగనన్నను బయటికి రాకుండా ఆపలేరు
ఆరోజు త్వరలోనే వస్తుంది
కాంగ్రెస్, టీడీపీలకు మనుగడ ఉండదు

http://sakshi.com/Main/Fullstory.aspx?catid=472739&Categoryid=1&subcatid=33

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “ఉదయించే సూర్యుడిని ఆపలేరు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s