మాట తప్పని, మడమ తిప్పని మనసున్న మారాజు డా.వై‌ఎస్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

YS Rajasekhara Reddy, a dynamic leader, a great visionary and a humble man

http://hydfirst.com/ys-rajasekhara-reddy-a-dynamic-leader-a-great-visionary-and-a-humble-man/

9 Comments

Filed under Uncategorized

9 responses to “మాట తప్పని, మడమ తిప్పని మనసున్న మారాజు డా.వై‌ఎస్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 1. pavithra

  YS Sharmila interview in sakshi tv 8th july
  Nice way of presenting facts…..very clear on her mind on each topic…… in 4 parts…

 2. NLR

  I would rather be confident than over confident .
  This guy has his own analysis !!

  http://www.politicsparty.com/shownews.php?newsid=217

 3. Sekar

  Happy Birthday to Rajanna, Greatest CM of Andhra Pradesh. State really miss you.

 4. swaroop reddy

  Happy Birthday Dr YSR…We miss you CM Gaaru

 5. Happy Birth Day to our Beloved Dr.Y.S.Rajashekar Reddy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s