ఢిల్లీలో జగన్

http://www.andhrabhoomi.net/content/jegan-2

9 Comments

Filed under Uncategorized

9 responses to “ఢిల్లీలో జగన్

  1. Kareem

    జగన్ కేంద్రం లో కీలక పాత్ర పోషిస్తాడని జాతీయ మీడియా చెపుతుంది ,అంతర్జాతీయ మీడియా చుబుతుంది , జాతీయ ,అంతర్జాతీయ సర్వేలు కూడా చెబుతున్నాయి
    కాని చంద్రబాబు కి ఇంకా భవిషత్తు ఉందని కేవలం యెల్లో మీడియా చెబుతుంది , యెల్లో మీడియా సర్వేలు చెబుతున్నాయి, కాకమ్మ విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు
    తిమ్మిని బొమ్మిచేసి చచ్చిశవాన్ని సిన్గారిస్తున్నారు of-course ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు అనుకోండి అదితరువత సంగతి

  2. Kareem

    సీమాంద్ర ని నాశనం చేసి తెలంగాణాలో tdp ఏదో సాదిస్తుందంటే అది మూర్ఖత్వమే చంద్రబాబు గుర్తించాలి ఇక్కడ TDP సింగల్ డిజిట్ కూడా దాటలేదని

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s