ఇంతవరకు జరిగిన ఉపఎన్నికల్లో ఎక్కడా గెలువని టీడీపీతో పొత్తు ఎలా పెట్టుకుంటాం? కిషన్ రెడ్డి

http://telugu.hydfirst.com/how-can-we-enter-into-an-alliance-with-tdp-which-lost-all-bi-elections-asks-kishan-reddy/

7 Comments

Filed under Uncategorized

7 responses to “ఇంతవరకు జరిగిన ఉపఎన్నికల్లో ఎక్కడా గెలువని టీడీపీతో పొత్తు ఎలా పెట్టుకుంటాం? కిషన్ రెడ్డి

  1. Adnan

    Yellow fellows desperate to get alliance with BJP…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s